PHP-Fusion Powered Website
PRZEKAŻ NAM SWÓJ %
rok 2015
  • GALA PRYMUSA 2015

Z inicjatywy Dyrekcji oraz Stowarzyszenia „€Nowoczesna i przyjazna szkoła - ku przyszłości”€ dnia 22.06.2015 roku w naszej szkole odbyła się Uroczystość Podsumowania Osiągnięć Edukacyjnych za rok szkolny 2014 / 2015 „Gala Prymusa”€. W spotkaniu wzięli udział‚ Rodzice uczniów, a także uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce. W gronie 23 gimnazjalistów ze średnią ocen powyżej 5,2 oraz odnoszących sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych czy artystycznych znaleźli się: Karolina Barnowska,  Karolina Łabuda, Radosław Wojtarowicz, Zuzanna Baniak, Karolina Sztaba, Natalia Warzecha, Paulina Wyskiel, Pogwizd Dawid, Natalia Bieniek, Paweł‚ Kalinowski, Sylwia Kalinowska, Aleksandra Mazur, Gabriela Tajduś›, Klaudia Gwóźdź, Dominika Kogut, Karolina Lizoń„, Kinga Majkrzak, Kinga Bodziony, Szymon Gadzina, Mateusz Iwański, Grzegorz Olesiak, Arkadiusz Orzeł‚. Najwyższą średnią - 5,72 wypracowała Kinga Żmuda z klasy 3C €“ Laureatka Małopolskiego Konkursu Matematycznego, Konkursu Pangea oraz Finalistka Małopolskiego Konkursu Chemicznego i X Olimpiady Matematycznej. Spośród uczniów szkoły podstawowej na wyróżnienie zapracowało 17 osób ze średnią powyżej 5,4:  Aleksandra Dobosz, Sara Gabryś, Małgorzata Neznal, Julia Smajdor, Wioletta Gadzina, Kacper Madoń, Anna Janiszewska, Sylwia Noga, Marcin Pach, Marek Szkaradek, Ewelina Jurczak, Marta Jurczak, Dominika Krawczyk, Klaudia Machowska, Hanna Szewczyk, Julia Wąchała. Anna Kożuch z klasy VIa uzyskała średnią ocen 5,81 i tytuł‚ Finalistki Małopolskiego Konkursu Humanistycznego.Zaproszeni byli także wychowawcy klas, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie. W tym roku gośćmi honorowymi byli Dyrektor ZEAS pan Radosław Potoczek, członek Komisji Oświaty Rady Gminy Chełmiec pan Andrzej Tyrkiel oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Wojciech Gabryś. Mottem przewodnim całego przedsięwzięcia są słowa Seneki „Najwięcej dokonamy w tym, do czego jesteśmy najbardziej uzdolnieni”€. W przemówieniu pan dyrektor Krzysztof Groń„ pogratulował‚ wyników wszystkim uczniom, ale przede wszystkim cieszył‚ się z wielu sukcesów odniesionych przez nich w kończącym się roku szkolnym. Pogratulował‚ rodzicom mądrych, pracowitych dzieci i życzył‚ w przyszłości kolejnych spektakularnych osiągnięć. Panie wicedyrektor Ewa Szewczyk i Lucyna Sach-Cisowska wraz z panem dyrektorem wręczali rodzicom Listy gratulacyjne, a uczniom symboliczne tarcze szkoły. Przygotowany został‚ program artystyczny pod kierunkiem p. Violetty Monicy, wzbogacony oprawą muzyczną pod batutą p. Magdaleny Ubieżajów. Kwiaty z krepiny wręczane rodzicom i zaproszonym gościom wykonała p. Janina Mróz.  Na koniec pan Radosław Potoczek wręczył‚ listy gratulacyjne uczniom, którzy otrzymali Nagrodę Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia. W dziedzinie nauki nagrodzonych zostało 9 osób, za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodę otrzymało 4 uczniów naszej szkoły. Wyróżnionym uczniom i wszystkim uczestnikom Gali serdecznie gratulujemy! Uroczystość jest już tradycją szkolną. Odbywa się od 2008 roku. Spotkaniu zawsze towarzyszy poczęstunek. Inicjatorką całego przedsięwzięcia jest p. Małgorzata Iwańska. W tym roku szkolnym w przygotowanie uroczystości zaangażowali się członkowie szkolnego Stowarzyszenia:  p. Agnieszka Michalik, p. Barbara Lorek, p. Joanna Oratowska, p. Teresa Gwiżdż, p. Anita Olesiak,  p. Agata Stężowska, p. Dorota Wasak oraz p. Maciej Lach. Dziękujemy!

 

  • KONCERT CHARYTATYWNY - 29.05.2015r.

Stowarzyszenie „€Nowoczesna i przyjazna szkoła - ku przyszłości” działające przy naszej szkole zorganizowało dnia 29 maja 2015rkoncert charytatywny pt.”€TWOJE DZIECKO, MAMO, TATO, PROSI CIĘ I DZIĘKUJE!”€. Uzyskane ze sprzedaży cegiełek / biletów fundusze przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do teatru czy zakup nagród dla uczestników szkolnych konkursów. W sprzedaż cegiełek zaangażowały się panie Małgorzata Kuźma, Barbara Lorek oraz Magdalena Kiełbasa.  Gwiazdami koncertu byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W programie / repertuarze koncertu znalazły się m.in.: Recytacja utworów m. in. H. Sienkiewicza, ks. J. Twardowskiego, W. Chotomskiej. Gra na skrzypcach, flecie poprzecznym, keyboardzie, trąbce, klarnecie,  akordeonie, gitarze m. in.  "Koncert skrzypcowy h-moll" Oskara Riedinga, mel. z filmu "Piraci z Karaibów", wiązanka sądeckich melodii ludowych, "Łódką po jeziorze" S. Wiśniewskiego. Śpiew  -  "List do matki" z repertuaru Violetty Villas, "Radość najpiękniejszych lat" Jarosława Kukulskiego. Występ taneczny klasy 3a pod kierunkiem pani Janiny Mróz. Harcerskie piosenki w wykonaniu zuchów pod opieką pani Doroty Skrzypiec. Duża frekwencja spotkania udowodniła, że takie inicjatywy cieszą się popularnością w środowisku lokalnym. Organizatorzy zaplanują podobne spotkanie z utalentowaną młodzieżą również  w przyszłym roku szkolnym. Nad całością koncertu czuwały panie Violetta Monica, Magdalena Ubieżajów, Małgorzata Iwańska oraz Agnieszka Michalik. Projekt plakatu i cegiełki opracował pan Maciej Lach. Bardzo dziękujemy wszystkim członkom naszego stowarzyszenia, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie uroczystości oraz wzięli w niej udział!