PHP-Fusion Powered Website
PRZEKAŻ NAM SWÓJ %
zrealizowane

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - "Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych” - 2016

 

W ramach realizacji zadania publicznego pt. „Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych” Stowarzyszenie „Nowoczesna i przyjazna szkoła – ku przyszłości” działające przy naszej szkole zorganizowało wyjazd wyróżnionych uczniów do Teatru Groteska w Krakowie na spektakl „Przygody Tomka Sawyera”. Wycieczka miała miejsce 20.06.2016r. Wzięło w niej udział 46 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum, nad którymi czuwały panie: Barbara Lorek, Agata Stężowska, Teresa Gwiżdż, Joanna Cebula oraz Małgorzata Iwańska. Wyjazd był formą nagrody dla dzieci i młodzieży osiągających najwyższe wyniki w nauce, odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach szkolnej działalności oraz mających 100% frekwencję w roku szkolnym 2015/2016. Uczestnicy wycieczki po obejrzeniu sztuki wraz z przewodnikiem zwiedzali najciekawsze miejsca w Krakowie m.in. Stare Miasto, Kościół Mariacki, Kościół św. Piotra i Pawła, Collegium Maius – najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była okazja, aby przypomnieć sobie cechy różnych stylów architektonicznych oraz jak wyglądało średniowieczne miasto. Najatrakcyjniejsze jednak okazało się wyjście na wieżę ratuszową, z której można było podziwiać piękne widoki. Dofinansowanie pozwoliło pokryć wszystkie koszty związane z wycieczką (uczniowie pojechali za darmo). Celem głównym realizowanego zadania była promocja młodych ludzi w środowisku lokalnym oraz sposób zachęcenia ich w przyszłości do jeszcze bardziej wytężonej pracy, odnoszenia sukcesów, realizacji własnych ambicji czy szeroko rozumianej samorealizacji.

 

 

 

 

 REALIZACJA  ZADANIA PUBLICZNEGO - "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia” - 2016


Z okazji Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu oraz Dnia Dziecka, 1 czerwca 2016 roku,  w świetlicy środowiskowej w Małej Wsi odbył się piknik integracyjny. W spotkaniu wzięły udział dzieci, rodzice i wolontariusze Zespołu Szkół w Chełmcu. Uczestnicy imprezy z ochotą wzięli udział w wesołych  zabawach ruchowych, grach oraz animacjach. Organizatorzy przygotowali grilla oraz słodki poczęstunek. Nad bezpieczną zabawą i wypoczynkiem czuwali nauczyciele oddziałów specjalnych oraz gospodarze świetlicy: radny  gminy Chełmiec pan Andrzej Tyrkiel oraz pani Jadwiga Stach, wychowawczyni świetlicy w Małej Wsi. Spotkanie było kontynuacją   zadania publicznego  pt. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia”. Przygotowane zostało przez Stowarzyszenie „Nowoczesna i Przyjazna Szkoła – Ku Przyszłości”.

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE „NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA – KU PRZYSZŁOŚCI” działające przy naszej szkole w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia” zorganizowało 20 maja 2016r. wycieczkę jednodniową uczniów autystycznych wraz z opiekunami i wolontariuszy do Parku Rozrywki Rodzinnej „RABKOLAND” w Rabce. Uczestnicy wyjazdu wcześniej zwiedzili Skansen taboru kolejowego w Chabówce. Łącznie w wyjeździe wzięło udział 46 osób: grupa dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z inną niepełnosprawnością, ich rodzice, nauczyciele wychowawcy i wolontariusze. Wyjazd w nowe nieznane środowisko był dla dzieci chorych kolejnym krokiem w ich terapii i rehabilitacji - głównie w wymiarze społecznym – bowiem stworzył warunki do pokonywania barier wynikających z ich niepełnosprawności. Nie bez znaczenia pozostawał grupowy charakter wyjazdu, co sprzyjało integracji środowiska i dzieleniu się doświadczeniami, a także nabywaniu nowych poprzez udział w wyjeździe terapeutów oraz pedagogów, których wiedza i doświadczenie zawodowe, a także profesjonalizm w znacznym stopniu sprzyjały funkcjonowaniu grupy. Ważny był udział w wyjeździe młodzieży – wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu. Udzielający się w akcjach charytatywnych uczniowie mieli okazję poprzebywać w towarzystwie swoich szkolnych niepełnosprawnych kolegów. Wycieczka okazała się świetną okazją do oderwania się od codziennych, rutynowych zajęć. Była próbą wspólnego, aktywnego wypoczynku. Zintegrowała rodziny, wzmocniła umiejętność współpracy. Wyjazd ten stanowił uatrakcyjnienie i uzupełnienie oferty edukacyjnej naszej szkoły dla dzieci i młodzieży z autyzmem o działania wzmacniające efekty realizowanych zajęć edukacyjnych i poznawczych. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie fundusze pozyskane z dotacji przyznanej przez Wójta Gminy  Chełmiec na realizację wybranych zadań pożytku publicznego.

 

 

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - "Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych" - 2015

 

Wycieczka jednodniowa wyróżnionych uczniów Zespołu Szkół w Chełmcu do Krakowa w okresie od 15.05.2015r. do 15.07.2015r. Zajęcia  rozpoczęły się od dwugodzinnych warsztatów połączonych z prezentacją multimedialną, które umilała żydowska muzyka i tzw "KOSZERNY" poczęstunek czyli po hebrajsku "nadąjący się, stosowny". Były to między innymi kapuśniaczki, mace, pierniki, chałki i inne. Bezpośrednio po warsztatach przeszliśmy z przewodnikiem na Krakowski Kazimierz, którego zwiedzanie było doskonałym uzupełnieniem i podsumowaniem wcześniejszych warsztatów. Zwiedziliśmy między innymi Synagogę na ulicy Miodowej, przed wejściem do której chłopcy musieli założyć czapeczkę tzw. JARMUŁKĘ a dziewczęta zasłonić ramiona chustą. Synagoga tzw "KUPA" została wpisana do rejestru zabytków Krakowa. Sponsorami wycieczki była Gmina Chełmiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół‚ w Chełmcu a organizatorem Stowarzyszenie "Nowoczesna i przyjazna szkoła - ku przyszłości" na czele z p. Iwańską i p. Michalik. Opiekunkami na wycieczce były panie: Roma Porębska, Aldona Wojtarowicz, Dorota Dylowicz oraz p. Agnieszka Michalik.

 

pobierz prezentację